Turun Unioninkatu 4, huoneistot

LÄGENHETS

Hyrespriser vid förfrågan: kiinteistoosasto@veritas.fi

Bostads Ab Åbo Unionsgatan 4, lägenhets A1-B40.

Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas

PB 133, 20101 Åbo

010 55 010 

www.veritas.fi